top of page

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.‘ALICI’;  işbu belgenin yayınlandığı bualinir.com internet sitesinin “satın al” sayfasında ad, soyad, şirket ismi, adres, telefon, e-posta gibi kişisel bilgileri kendisi tarafından girilmiş olan özel veya tüzel kişi (sözleşmede bundan sonra "Alıcı" olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır)

UNVANI: Long-Age Health Consulting Genel Sağlık Hizmetleri Medikal Eğitim Öğretim Gıda Organizasyon İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

ADRES: Abdullah Cevdet Sokak No:39/10 Çankaya Ankara

E-POSTA: info@bualinir.com

TELEFON: 0312 442 5514

MERSİS NO: 0609042918800018

 

3. SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET BİLGİLERİ

Mal/Hizmetin temel özellikleri, (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcıya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya belirtilen tarihe kadar geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler ve varsa kargo bedeli dâhil satış fiyatı siparişin verildiği “satın al” sayfasında gösterilmiştir.

 

4. MALIN/HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcının Satıcıdan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcının sipariş formunda belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

5. CAYMA HAKKI

Alıcı, satın aldığı malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcıya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcıya aittir. Ancak alınan malın belirtilen süreler içinde iade edilmesinden önce Alıcının, info@bualinir.com adresine mal fatura numarası ve sipariş numarasını içeren bir e-posta atması gerekmektedir. Bu e-posta içinde malı neden iade etmek istediğinin kısaca açıklanması beklenmektedir. www.bualinir.com, bu e-postayı aldıktan sonra malın nereye ve nasıl iade edileceğini Alıcıya bildirecektir. Bu bilgilerin Alıcıya iletilmesi ile birlikte Alıcı iade etmek istediği malı orijinal ambalajına koyarak Satıcının anlaşmalı olduğu veya Alıcıya bildirdiği kargo firmalarına teslim edecektir. Alıcının, Satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malı iade etmesi durumunda, iade masrafları Alıcıya aittir. Ayrıca malın anlaşmasız taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Alıcı sorumludur.

Alıcı veya Alıcının belirlediği 3. kişiye teslim edilen malın faturası, iade edilen mal ile birlikte mutlaka geri gönderilmelidir. İade edilmek istenen malın faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

İade formu, İade edilecek malın kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Alıcının cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcının ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcıya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

 

6. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallar, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde ALICI CAYMA HAKKINI KULLANAMAZ.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, takviye edici gıdalar, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. Malda ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve malın Alıcıya veya belirlediği 3. kişiye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde malın iadesi kabul edilmez.

bottom of page